Šta su to Totemi i znakovi?

Table i putokazi čine izuzetno široku grupu reklamnih proizvoda koji se mogu naći u najrazličitijim oblicima.

Gdje se koriste Totemi i znakovi?

Reklamne table se veoma često koriste za obeležavanje lokala i to kako enterijera tako i eksterijera a nije ni redak slučaj da se koriste za ispisivanje naziva samog lokaliteta. Znakovi se sa druge strane najčešće koriste za obaveštavanje o lokalitetu objekta i načinu kako do istog doći od tačke na kojoj se putokaz nalazi.

Od čega se izrađuju Totemi i znakovi?

Izbor materijala za izradu reklamnih totema i znakova u većini slučajeva zavisi od samog mjesta i načina na koji se tabla postavlja. Najčešći materijali za izradu podloge reklame su čvrsta PVC plastika, leksan ili metal a koji će se koristiti zavisi od konkretnih potreba.

 

Totemi i znakovi

- Svjetleće display kutije

- Sve vrste metalnih konstrukcija

- Štampa i montaža konstrukcija i banera na benzinskim pumpama

- Jumbo svjetleći panoi

- Totemi

- Natpisne ploče i putokazi

- Proizvodi od pleksiglasa

- Display-i za interijere

- Serijske reklame