Izrada svetlećih tijela od specijalnih aluminijskih profila

Jednostrane i obostrane svetleće reklame

Unutrašnja rasvjeta LED diode ili Fluo cijevi

Štampa reklame na pleksiglasu ili backlit ceradi