Urezivanje logotipa i natpisa na alu bondu

Unutrašnja rasvjeta LED diode

Dodatna ugradna rasvjeta

Mogućnost kolornih i trčećih svjetlosnih efekata