Naša djelatnost obuhvata  svetleće reklame i sve vrste znakova,  svih veličina i dimenzija. 

Pod ovim obuhvatamo njihov dizajn, projektovanje, izradu, montažu kao i servis. 

Proizvode izradjujemo   od nekoliko vrsta aluminijumskih profila, alubonda, klirita ili leksana kao displeja i forexa ili pocinkovanog lima kao poleđine.

 

Preuzmi brošuru