Štampa uključuje pun kolor na baneru (cerada,poliester ili polipropilen). Po potrebi moguće je mijenjati samo štampu, a konstrukcija se može koristiti za više reklamnih banera (promocija). Reklamu sačinjavaju sledeći elementi:konstrukcija, tašna i štampa.