Aluminijski samostojivi reklamni pano sa mehanizmom za samouvlačenje.

Roll up panoi su jedan o d najefikasnijih načina da svoje poslovne poruke i reklame prezentirate publici. Konstrukcija se može koristiti više puta, štampa grafike je zamjenljiva, a potrebno je par minuta za montažu.U sklopu mehanizma je i praktično i ukusno dizajnirano kućište za transportovanje.