Konstukcija je od plastike i može biti ovalan pult i četvrtasti, a natpisna ploča moze biti u željenom obliku. Print se radi na foliji koja se ka{ira na pult uz mogućnost promjene reklame.