Konstrukcija od aluminijuma lake montaže 400x220cm , uključuje rasvjetu i kofer za transport. Print se radi na PVC foliji koja se kasira na juvidur.