Mobilni marketing je marketinški kanal koji omogućuje veoma jednostavnu i brzu dvosmjernu komunikaciju između brendova i potrošača, bez obzira na doba dana i mjesto na kojem se potrošač u tom trenutku nalazi. Postoje zaista velike mogućnosti ciljanog reklamiranja, a u odnosu na njihove demografske podatke i potrošačke navike. Pored svega navedenog, mobilni marketing je dosta jeftiniji i lakši za pripremu, realizaciju i praćenje efikasnosti.

Prije svega treba sebi postaviti cilj – šta želimo da bude postignuto? Da li je to povećanje prodaje, povećanje svijesti o nekom proizvodu i samom brendu, kreiranje baze provjerenih potrošača, povećanje saobraćaja na prodajnim mestima, brza rasprodaja starih kolekcija ili robe kojoj ističe rok, povećanje broja posjeta sajtu, kreiranje programa lojalnosti za najvernije kupce i sl. Svakako, sami brendovi najčešće ne znaju na koji način bi primjenom mobilnog marketinga mogli da ispune neki od navedenih ciljeva, tako da svakako treba voditi računa i prilikom izbora odgovarajućeg partnera – najčešće je to marketing agencija koja ima iskustva u radu sa mobilnim marketingom i koja će predložiti dovoljno kreativan način realizacije.

Da bi kampanja bila uspješna, postoje osnovne smjernice kojih se treba držati. Prije svega treba prilagoditi kampanju opštem marketinškom cilju. Zatim, treba misliti o tome šta je to što je zaista vrijedno, što će potencijalnog kupca privući da učestvuje u kampanji. Sama kampanja treba da bude jasno predstavljena i sa jednostavnim mehanizmom učešća. 

 

Preuzmi brošuru