ADOBE PHOTOSHOP

1. Razmjera fajla - 1:1

2. Mod - CMYK

3. Rezolucija fajla

Raspon rezolucije se kreće od 30dpi-150dpi. /npr. bilbord je 400x300 cm - 30dpi.

4. Snimanje fajla

Adobe Photoshop Encapsulated Postscript (.eps) bez path-ova i channels-a, ili TIFF.

 

ADOBE ILUSTRATOR

1. Razmjera fajlova

• Ukoliko su fajlovi u Illustratoru čist vektor (bez fotografija), fajl se može snimiti 10 puta manji uz napomenu operateru.

• U fajlu ne treba da budu: klinovi, paseri, cajtne, instrukcije za štampu, mjere, tiraži

• Svaki fajl je print za sebe (ako ima pet plakata snimiti ih u pet zasebnih fajlova)

• Obavezno staviti okvir veličine štampanog materijala (bez boje i bez outline)

 

2. Tekst pretvoriti u krive 

3. Mod - CMYK 

4. Snimanje fajla

Adobe Illustrator 9 Encapsulated Postscript (eps)