totemi i displeji

Šta su to Totemi i znakovi?

 

Table i putokazi čine izuzetno široku grupu reklamnih proizvoda koji se mogu naći u najrazličitijim oblicima.

Gdje se koriste Totemi i znakovi?

 

Reklamne table se veoma često koriste za obeležavanje lokala i to kako enterijera tako i eksterijera a nije ni redak slučaj da se koriste za ispisivanje naziva samog lokaliteta. Znakovi se sa druge strane najčešće koriste za obaveštavanje o lokalitetu objekta i načinu kako do istog doći od tačke na kojoj se putokaz nalazi.

 


Od čega se izrađuju Totemi i znakovi?


Izbor materijala za izradu reklamnih totema i znakova u većini slučajeva zavisi od samog mjesta i načina na koji se tabla postavlja. Najčešći materijali za izradu podloge reklame su čvrsta PVC plastika, leksan ili metal a koji će se koristiti zavisi od konkretnih potreba.

 


Totemi i znakovi

  • Svjetleće display kutije
  • Sve vrste metalnih konstrukcija
  • Štampa i montaža konstrukcija i banera na benzinskim pumpama
  • Jumbo svjetleći panoi
  • Totemi
  • Natpisne ploče i putokazi
  • Proizvodi od pleksiglasa
  • Display-i za interijere
  • Serijske reklame