roll up

Roll Up pano


Aluminijski samostojeći reklamni pano sa mehanizmom za samouvlačenje .Rollup panoi su jedan od najefikasnijih načina da svoje poslovne poruke i reklame prezentirate publici. 


Konstrukcija se može koristiti više puta. 


Štampa grafike je zamjenljiva, a potrebno je par minuta za montažu. 


U sklopu mehanizma je i praktično i ukusno dizajnirano kućište za transportovanje.