promo pult

Promo pult


Konstukcija je od plastike i može biti ovalan pult i četvrtasti, a natpisna ploča moze biti u željenom obliku. 


Print se radi na foliji koja se kašira na pult uz mogućnost promjene reklame.Pop pult


Rasklopivi pult sa magnetnim nosačima i gornjom pločom od drveta ili forexa. Poznat je i pod nazivom Info-Pult.