backdrop


Konstrukcija od aluminijuma lake montaže, uključuje rasvjetu i kofer za transport. Print se radi na PVC foliji koja se kašira na juvidur.